Νικολέτα,18
Μυτιλήνη!!

(via infinityyy-16)

7 μήνες είναι αυτοί..δύσκολο να μου τελειώσεις συγγνώμη..

(via fvs-petralwna-bong-gia-panta)

εσύ όμως δεν μου τελειώνεις ποτέ. 

(via alwaysaprincess-28)

Είχα ξανανιώσει έλξη στο παρελθόν. Όμως μπέρδευα την έλξη, τον ενθουσιασμό και τον έρωτα. Και το πολύ σε ένα μήνα μου τέλειωνε. Εσύ, όμως, δεν μου τελειώνεις ποτέ..

Γεώργιος Σεφέρης (via fosrutaaa)

(Source: peoplewithoutfeelings, via alwaysaprincess-28)

Σου είπα ένα σωρό πράγματα.
Αλλά εκείνο που ήθελα να πω.
Και με έκανε να μουντζουρώσω τόσο χαρτί δεν το είπα.
Είναι σκληρή η ζωή χωρίς εσένα και άδικη.
Τα όμορφα είναι αυτά που θυμίζουν και πονάνε..τα άσχημα απλά περνάνε!
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter